default_mobilelogo

Col·laboracions

 
El comportament humà és el producte de l'activitat cerebral, i el cervell és el producte de dos factors que interactuen entre si: l'herència i l'entorn. És evident que això determina éssers humans únics, individuals i amb això maneres d'emmalaltir úniques.
 
Per a complicar-ho més, les variacions de l'estructura genètica i de les experiències passades fan que el cervell pugui ser modificat de forma diferent per les experiències posteriors. 
 
Serusier_Melancholia_1889
Aquestes variacions genètiques i de l'experiència, expressades totes elles finalment com canvis físics del cervell, originen l'espectre complet de comportaments que mostra la població humana.
 
La salut i la malaltia són dos punts al llarg d'un continu de funció corporal, i cal dir el mateix per a la salut i la malaltia mental.
Encara que tots tenim les nostres característiques, es diu que una persona està “mentalment malalta” quan presenta un trastorn diagnosticable del pensament, l'estat d'ànim o la conducta que dificulta o altera la seva capacitat per a funcionar.
 
Un desafortunat llegat de la ignorància anterior sobre la funció cerebral és la freqüent distinció que es realitza entre salut “física” i “mental” amb la consegüent incomprensió de les malalties psiquiàtriques.
 
Cal esperar que l'educació i la informació dirigida a la societat tractin i comprenguin la malaltia psiquiàtrica sense distinció alguna amb les altres disciplines i especialitats mèdiques.
 
(Extret  de "Neurociencia: la exploración del cerebro", Bear, Mark F., Connors, Barry W.,Paradiso, Michael A., Ed. Lippincott Williams and Wilkins)