default_mobilelogo

Col·laboracions

 
L'envelliment no és un procés simple i unitari, sinó complex, asíncrònic i divers, amb diferències dintre del propi individu, d'uns individus a uns altres, d'unes generacions a unes altres i d'una població a una altra.
 
És a més multifactorial, sotmès al context psicològic i relatiu al context social. En aquesta transformació, al costat de múltiples canvis, existeix i predomina certa continuïtat.
 
L'envelliment és un procés adaptatiu, lent i continu, que suposa una sèrie de modificacions en tots els àmbits, i en el qual intervenen nombrosos factors biològics, psicològics i socials.
 
Aquest procés té una evident base genètica, a través d'un mecanisme poligènic complex, encara que la influència de l'ambient sembla tan significativa com la genètica.
 
No és un estat comú per a les diferents persones; en un mateix tram d'edat els individus són molt diferents i la seva forma d'envellir i la seva apreciació és per tant molt distinta.
 
Aquesta diferència ve marcada pel grau de maduresa psicològica assolida, per la personalitat, per la biografia, pel tipus de relacions interpersonals i pel desenvolupament intel·lectual.  
 
Bibliografía: "El cerebro del Rey", Acarin Tusell Nolasc. RBA, Barcedlona, 2001.