default_mobilelogo

Col·laboracions

 
En el nostre país es considera que aproximadament el 9 % de la població pateix en l'actualitat algun tipus de trastorn relacionat amb la salut mental i que el 15 % ho patirà al llarg de la seva vida. Es distingeixen en epidemiologia, entre trastorns mentals comuns (relacionats amb l'estat d'ànim, com la depressió, o amb problemes de l'ansietat, com pànic, fòbies o estrès postraumàtic) i trastorns mentals greus (majoritàriament esquizofrènia i el trastorn bipolar).
 
Entre els trastorns comuns, Espanya és el segon país de la UE amb taxes de prevalença més baixes, per darrere d'Itàlia. La principal causa de discapacitat és la depressió i aquesta ocupa el quart lloc entre les causes de morbiditat i es preveu que en l'any 2020 passarà a ser la segona.
 
Per la seva banda els trastorns mentals greus són menys freqüents que els comuns i, en general, més discapacitantes i suposen una major càrrega per a la família. La cura del pacient esquizofrènic, per exemple, suposa unes sis hores diàries. Per tant es fa prioritària l'atenció basada en les millors evidències científiques, i mitjançant una atenció personalitzada i coordinada entre malalts, professionals de la salut mental i familiars, així com l'intent de la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia en aquells moments de major risc d'emmalaltir per a l'individu.