default_mobilelogo

Col·laboracions

 

Els trastorns generats pel consum de begudes alcohòliques constituïxen un important problema de salut pública, amb notables repercussions en l'àmbit de la salut mental. En general s'admet que al voltant del 10% de la població pateix algun tipus de malaltia relacionada amb l'alcohol.
 
Dades recents de la OMS situen a l'alcohol com tercera causa d'anys de vida amb discapacitats, per darrere només de la hipertensió arterial i del tabaquisme. 

Toulouse_Lautrec_Labebedora_1889

Esment especial mereix la influència de l'alcohol en els accidents de tràfic, en la violència domèstica i en els suïcidis, ja que entre el 25 i el 50% d'ells es relacionen amb l'alcohol. 
 
Espanya és el tercer país productor i consumidor d'alcohol del món, amb uns tres milions d'alcohòlics. La proporció entre sexes és de quatre homes per una dona. 
 

Tractament

Especial interès mereix el tractament grupal en dones amb dependència a l'alcohol, molt recentment l'APA ha indicat 
el  benefici de la utilització de grups integrats solament per dones.
 
El tractament de l'alcoholisme requereix un enfoc multidisciplinari. Mèdico-psiquiàtric en consulta per al procés de desintoxicació i per al tractament de signes i símptomes de malaltia associats a l'alcohol. Posteriorment en el procés de rehabilitació s'utilitzaran també fàrmacs per a mantenir l'abstinència i mesures psicoterapèutiques d'enfocament motivacional individuals i/o grupals, psicoteràpies de prevenció de recaigudes i en moltes ocasions intervencions terapèutiques dirigides a la família del pacient.
 
En cas de gravetat de la dependència o de coexistència amb altres malalties mèdiques i/o mèdico-psiquiàtriques es precisarà ingrés hospitalari.