default_mobilelogo

Col·laboracions

 

La característica essencial del TOC és la presència d'obsessions i/o compulsions de caràcter recurrent. Les obsessions es defineixen com idees, pensaments, impulsos o imatges de caràcter persistent, que el pacient considera com intruses i inadequades i que li generen una forta ansietat i una incapacitat per a poder controlar-les encara sabent que són idees exagerades o irracionals.
 
Les obsessions més freqüents són les idees de contaminació, dubte i ordre.
 
Les compulsions es defineixen com comportaments o actes mentals de caràcter recurrent, el propòsit dels quals és alleujar el sofriment de l'ansietat o per a "prevenir" successos negatius.
 
Les compulsions més freqüents són rentar, netejar, ordenar i comprovar. Els actes mentals més freqüents són resar, contar o repetir paraules en silenci.
 
L'edat d'inici d'aquesta malaltia és l'adolescència o principi de l'edat adulta, encara que també pot aparèixer durant la infància. La prevalença se situa en una mica més del 1% de la població general i es presenta per igual en ambdós sexes, amb major freqüència quan existeixen antecedents familiars de la mateixa malaltia.
 

Tractament 

El tractament és sempre farmacològic, amb fàrmacs preferentment d'acció serotoninèrgica i a dosis elevades. És molt útil la psicoterapia d'orientació cognitiva conductual, especialment quan predominen els rituals compulsius. En casos totalment refractaris a les tècniques anteriors, cal avaluar la possibilitat de recórrer a la psicociruia estereotàctica o més recentment a tècniques d'estimulació cerebral profunda.