default_mobilelogo

Col·laboracions

 
L'exploració neuropsicològica en el pacient psiquiàtric pot tenir diferents finalitats:
 
  • Diagnòstic de les demències i dels diferents tipus de demència

  • Diagnòstic diferencial entre els trastorns propis de la malaltia psiquiàtrica i els que indiquen l'inici d'una demència. El problema més freqüent consisteix a diferenciar els dèficits cognitius associats a la depressió en els pacients d'edat avançada i l'inici de malaltia de Alzheimer o la demència vascular cortical.

  • Rehabilitació neuropsicològica destinada a pacients psiquiàtrics amb deteriorament i a malalts amb inici de demència, realitzant programes de estimulació de funcions cognitives.