default_mobilelogo

Col·laboracions

 
La drogodependència es caracteritza per la presència de signes i símptomes cognitius, conductuals i físics que indiquen que la persona ha perdut el control sobre l'ús de substàncies psicoactives i les segueix consumint , malgrat les seves conseqüències adverses.
 

S'establix un diagnòstic de DEPENDÈNCIA davant un patró desadaptatiu que comporta deterioració o malestar clínicament significatiu, expressat per tres o més dels ítems següents:

  • Tolerància.

  • Abstinència.

  • La substància és consumida en quantitats majors o durant més temps del que inicialment es pretenia.

  • Existeix un desig persistent o esforç infructuós de controlar o interrompre el consum.

  • S'empra molt temps en activitats relacionades amb l'obtenció de la substància.

  • Reducció d'importants activitats socials, laborals o recreatives a causa del consum.

  • Se segueix prenent la substància malgrat tenir consciència de problemes psíquics o físics persistents causats pel seu consum.

 

Tractament

El tractament s'inicia amb la valoració de la complexa problemàtica personal, familiar i social, establint un pla terapèutic que comprèn:
  • Desintoxicació: Procés pel qual s'aconsegueix que el pacient DEIXI de consumir el tòxic SENSE una síndrome d'abstinència aguda. Pot fer-se, segons cada cas, en règim ambulatori o en centre hospitalari. És absolutament necessari fer una correcta desintoxicació per a iniciar l'abstinència i aquesta es realitzarà mitjançant tractament mèdico-psiquiàtric. 

  • Deshabituació: És un procés llarg i complex en el qual es treballa psicoterapèuticament la desaparició d'una síndrome d'abstinència tardana i la de l'abstinència condicionada, així com l'aprenentatge d'estratègies que li permetin afrontar factors interns i externs que normalment li durien de nou al consum de tòxics.

  • Reinserció: Té que solapar-se amb la deshabituació. Va dirigida a la integració progressiva de la persona al mitjà familiar i social que li correspongui, reestructurant la seva conducta fins a fer-la compatible amb una forma de vida autònoma i sense dependències a tòxics.

 

En totes les etapes se li realitzaran al pacient analítiques de tòxics en orina a la consulta. En la major part dels casos el pacient requerrirà de l'ajuda de psicofàrmacs, bé sigui per l'addicció en si o per patologies associades com la impulsivitat, l'ansietat o la patologia depressiva.