default_mobilelogo

Col·laboracions

 
Gairebé un terç de la població presenta un trastorn del son en algun moment de la seva vida. Hom considera que el trastorn afecta del 10% al 40% de la població general, arribant al 50% en majors de 65 anys.
 
Les dificultats en el dormir es presenten com  problemes per a conciliar i/o mantenir el son, o bé, com quantitat excessiva de son o un excessiu adormiment diürn. Ambdues patologies poden obeir a causes diverses.
 
En la classificació DSM IV R es distingeixen quatre tipus de trastorn del son:

  • Primaris

- Dissòmnies: alteracions en la quantitat o en la qualitat del son.

- Parassòmnies: aparició de fenòmens durant el son.

  • Relacionats amb altres malalties psiquiàtriques.

  • Relacionats amb malalties mèdiques.

  • Trastorns del son induïts pel consum de substàncies tòxiques o d'alguns fàrmacs

Amb tot aquest ventall de causes productores de patologia del son, el primer pas és IDENTIFICAR i CORREGIR qualsevol causa subjacent en el problema del son i aplicar el tractament específic i la farmacoteràpia més adequada per a cada situació i persona, a més d'instaurar les mesures higièniques generals del son.