default_mobilelogo

Col·laboracions

 
Don Santiago Ramón i Cajal va néixer l‘u de maig de 1852 en Petilla d'Aragó, lloc poc accessible, mig perdut, sense carreteres ni camins veïnals. Fill de Justo Ramón Casasús, llicenciat en Medicina i Cirurgia, Don Santiago es va llicenciar en Medicina en la Universitat de Saragossa, es va doctorar en la Universitat de Madrid i va realitzar gran part de la seva activitat científica a València i Barcelona. 
 
La seva existència va coincidir amb la segona revolució científica i importants avanços científico tècnics del coneixement humà es van produir en aquest període.
 
En el camp biològic, el concepte de teixit com estructura elemental en els éssers vius es va reemplaçar pel de cèl·lula.
 
La vida i l'obra de Ramón i Cajal ha captivat als qui han llegit la seva autobiografia “La meva infància i joventut” i, sobretot, “Records de la meva vida”, llibre que recull també la seva activitat científica.
 
En aquesta obra es descobreix la vida d'un home excepcional que, sense mestres,  treballant en solitari, mantenint amb escassos mitjans el seu laboratori i les revistes que va editar per a donar a conèixer la seva producció científica, va aconseguir amb tenacitat i força de voluntat  tantes i tan importants, troballes en el camp de la neurobiologia, que avui se’l considera unànimement el fundador de la Neurociència moderna.
 
Premi Nobel en 1906, al formular la seva Teoria Neuronal i posteriorment els grans tractats sobre Degeneració i Regeneració del Sistema Nerviós, obres de consulta obligada per a tots aquells professionals que investiguen i tracten sobre el cervell humà i sobretot per a comprendre la plasticitat del teixit nerviós: “la morfologia del teixit nerviós no obeeix  a causa immanent i fatal, mantinguda per herència, com certs han defensat, sinó que depèn de les circumstàncies físiques i químiques de l'ambient”, sent aquest concepte el qual avui dia i després de gairebé cent anys del seu descobriment el que utilitzem: la malaltia i la seva causa és fruit de la suma de factors genètics i de factors ambientals i amb això el concepte de neuroplasticitat “ la resposta del cervell per a adaptar-se a les noves situacions per a restablir un equilibri alterat”.
 
Paral·lelament Don Santiago va dominar el dibuix, la pintura, la fotografia i va ser un escriptor amb una obra literària molt original, i també un gran pensador. Morí a Madrid el 17 d'octubre de 1934.